PŘIPRAVENO K PRODEJI

Šlechtické rody Čech a Moravy

Producent:

ALLSAT production

 

Režie:

Milan Růžička


13-ti dílný cyklus  - 13x30´

Cyklus se zamýšlí nad vývojem zemí české koruny v rámci evropského regionu od počátku novověku do první poloviny dvacátého století - kdo je ovlivňoval a jak byl jimi ovlivňován. Potřebná historická fakta jsou prezentována prostřednictvím záběrů různých kulturních památek a dalších písemností. Obsahem cyklu nejsou rodokmeny šlechtických rodů, ale pokusy o zhodnocení významu rodu prostřednictvím jejich nejvýznamnějších osobností a jejich postojů ke klíčovým okamžikům dějin střední Evropy. Z hlediska postihnutelnosti co největšího množství aspektů vývoje české koruny byly vybrány tyto šlechtické rody: